ທົວໂຮງງານ

ທົວໂຮງງານ

factory (2)

ການຮັບແຂກ

factory (1)

ເຂດຂໍ້ຫ້າມ

factory (7)

ພື້ນທີ່ການອ່ານ ໜັງ ສື

factory (6)

ພື້ນທີ່ຫ້ອງການ

factory (3)

ຫ້ອງ​ປະ​ຊຸມ

Visting-Access

ການເຂົ້າຊົມການເຂົ້າເຖິງ

Entrance

ທາງເຂົ້າ

PACK

ຊອງ

Baking

ການອົບ

Sub-Capacity

ການຮຽງລໍາດັບຄວາມອາດສາມາດ

Stacking-(21)

ບັນຈຸ

Laser-Welding

ການເຊື່ອມໂລຫະດ້ວຍເລເຊີ

Rolling

ມ້ວນ

Die-Cutting

ຕາຍຕັດ